Velkommen til Harstad Historielag
Org.nr: 998063310 Ansvarlig red. Frode Bygdnes e-post: bygdnes@online.no
Meny

Lokalhistoriewiki.


Harstad


MS GrytøySør-Troms Museum


Fortidsminneforeningen


LandslagetVårturen:
Kulturlandskap Storjord / Stuorgieddi

Det blir omvisning i kulturlandskapet på Stuorgieddi/Storjorda. Her finnes et stort antall ulike kulturminner etter den samiske bosetningen. Gammetufter og andre kulturminner ligger tett i tett og vitner om bosetning over flere hundre år. Området vi skal vandre i ligger på eidet mellom Sørvik i Harstad og Straumen i Kvæfjord. I området går det gamle veger og ferdselsårer, åkrer, steingjerder, brønner, jordkjellere med mye mer.
Møt opp på snuplassen på Storjorda, der hvor veien Hulderberget tar av fra Storjordveien. Om du kjører fra Sørvik så er snuplassen ca. 1600 meter fra skilt som viser kvæfjord kommunes grense, parkering finner dere ca. 200 meter forbi snuplassen mot Straumen/Kvæfjord. Parker der og gå tilbake til snuplassen.

Turen starter kl. 11:00 lørdag den 8. juni.

Vi blir å gå langs kjerreveg og i lett terreng. Vær oppmerksom på valg av skotøy da det kan være glatt og vått. Kle deg etter værforholdene. Det er anslaått at vi blir å gå ca. 1 km.og turen varer ca. 2 timer.


Vårmøte
torsdag 25/4 kl. 19:00 Trondenes historiske senter

Trondenes Prestegård

Bilde: Utsnitt av Lena Gravrok sin akvarell "Trondenesområdet".

Puslespillet med de manglende bitene,
ved arkeolog Ida Rabben Trælnes.

Arkeolog Ida Rabben Trælnes vil komme inn på sine egne funn fra nylige utgravinger ved Trondeneskirka. Hva kan disse nye funnene fortelle oss om den første tida for denne store Gårdshaugen på Trondenes. Det er spor fra de første menneskene som laget denne gården. Hun vil også si litt om tilstanden til det materialet som er funnet.Årsmøte 2024torsdag 7. mars på Sør-Troms historiske senter


Årsmøtepapirene med saksliste, årsberetning, arbeidsplan og valgkomiteens innstilling og regnskapet for 2023 , og protokollen fra Årsmøtet.

Foredraget på årsmøtet var om Håndverkerne og pliktarbeidsvandring. Svennene måtte vandre to eller flere år før de kunne bli mester. Industriarbeiderne måtte vandre av nød.Den historia var synlig også her i Harstad.
Les mer om foredraget her .


Takke-for-maten-tale.Sør-Troms museum inviterte frivillige til julelunsj 1. desember 2023.


Sekretæren for Harstad historielag fikk i oppgave å takke for maten. Han valgte å takke for et konstruktivt og godt samarbeidet mellom frivillige og museet. Takketalen kan leses her .


Boklansering Årbokatorsdag 9. november kl. 18:30
på Sør-Troms historiske senter


Redaktør Bjørn Hall-Hofsø vil orientere om innholdet i Årboks for Harstad 2023. Deretter blir Arild Martin Eliassen å fortelle om Trondenes skytterlag. Det er et av landets eldste skytterlag, stiftet 17.mai 1875. Etter lanseringsmøtet blir det som vanlig en enkel servering.
Referat fra Årboklanseringa kan du lese her .


Høstmøtettorsdag 5. oktober kl. 18:30 på
Sør-Troms historiske senter


Først får vi en orientering av kommunens kulturrådgiver Maren Aurbekk som orienterer om arbeidet med Kulturminnneplanen for Harstad. Det blir anledning til å stille spørsmål.
Så vil forfatter Tore Hay si noe om sin nyeste roman Stjerner og brødsmuler . Tore Hay har bl.a. skrevet flere bøker, romaner og noveller.
Etter foredraget blir det enkel servering.


Referat fra høstturenEn bildeserie med kommentarer fra Harstad historielag sin høstur til Hamnvik lørdag 2. september, kan du lese her.
.

Høstturen til Harstad historielag gikk til Ibestad lørdag 2. september

Ibestad har en lang historie. På Sørrollnes er det gjort 8 000 år gamle redskapsfunn og det finnes gravrøyser. Området har også hatt aktivitet i yngre steinaler, bronsealder, jernalder og i nyere tid. Ibestad historielag vil være vårt vertskap. De vil vise oss både Skipperhuset, handelsstedet og Donse-gården.
Nå har vi nok personer til å gjennomføre turen, så det blir tur. Og vi tar i mot etterpåmeldte, så bli med på en spennende tur i vårt nære region.
Program, pris og påmelding kan du lese om her.


Særhefte nr. 7

Ressurser - rikdom - makt


Les:

Leif Arne Heløe sin anmeldelse i HT den 24/5-23.
Aftenposten Historie sin anmeldelse av heftet
Boka koster kr. 290,- pluss porto kr. 70,- og kan bestilles fra post@harstadhistorielag.no


Høsttur til Ibestad
lørdag 2. september

Ibestad har en lang historie. På Sørrollnes er det gjort 8 000 år gamle redskapsfunn og det finnes gravrøyser. Området har også hatt aktivitet i yngre steinaler, bronsealder, jernalder og i nyere tid. Ibetsad historielag vil være vårt vertskap. De vil vise oss både Skipperhuset, handelsstedet og Donse-gården. Program, pris og påmelding kan du lese om her.


Frimerkeutstilling
En posthistorisk begivenhet i Harstad.Vårtur 3. juni.
Finnmarksbyen på TrondenesEn fin tur. Rapport følger her.
Om Finnmarksbyen kan du lese her.


Boklansering 27.april kl. 19:00Særhefte nr. 7 "Ressurser-Rikdom - Makt. Håløyger og samer i sagatida", ble ei bok. Den er vårt bidrag i nasjonaljubileet 2030 hvor vår region og Tore Hunds rike, markeres i år. I påska i år var det akkurat 1000 år siden Asbjørn fikk tilnavnet "Selsbane" da han drepte Tore Sel, kongens mann på Avaldsnes, Karmøy.
Med denne boka søker vi å løfte fortellinger fra vår region og bidra til økt kunnskap om den sentrale posisjon dette området hadde i sagatida. Dere kan lese mer om boka her.
På lanseringsmøtet vil redaktøren for heftet, Marianne Veland orientere om arbeidet med boka og innholdet i den. Frode Bygdnes vil så ha et innlegg med temaet: Norges 1000-års markering. Norge et rike og Nord-Norges rolle.
Etter møtet vil det bli servert kaffe og noe å bite i. På lanseringsdagen får medlemmer kjøpe boka til redusert pris, kr. 250,-


Årsmøte avholdt 9.mars 2023.Referat fra årsmøtet finner du her. Beretning og regnskap finner du under mappa "kontakt".
Innkallinga til Årsmøte er her.
Årsmøtet var på Sør-Troms museum. Etter Årsmøtet holdt medforfatter av trebindsverket, Baard Herman Borge, en orientering om krigen i Nord-Norge. Borge la vekt på det som gjaldt Harstad.Bokseddelen om 3-bindsverket kan du lese her.3. nov. ble Årbok 2022 lansert.Årboka 2022 er på hele 154 sider og dermed den fyldigste av Harstad historielag sine 35 utgaver.
På medlemsmøtet orienterte redaktør Bjørn Hall-Hofsø om de 34 bidragene som står i boka. Styremedlem Tore Einar Johansen holdt kåsere om sin artikkel "Bjarkøykjelen og kontakten med Romerriket".
Du kan lese reportasje fra møtet her.
Du får kjøpt Årbok 2022 fra Harstad historielag i bokhandelen nå, eller du kan sende e-post til post@harstadhistorielag.no
Polare kvinner

Foredrag av forfatter Anka Ryall

Det ble et vellykket møte der 45 møtte for å høre Anka Ryall forelese den 6/10 på Sør-Troms museum.Foredraget hadde som undertittel "Norsk polarhistorie i kjønnsperspektiv". Forfatteren ga et kvinneblikk på Svalbard. Plakat for møtet kan lastes ned her. og omtale av forfatteren og Norli sin annonse for boka.


Boklansering 8. sept.

Torsdag 8. september ble historielaget lanseringsmøte for det 6. særhefte avholdt. Reportasje fra boklanseringa kan du laste ned her.
Det er vårt medlem Kristian Holst som har skrevet bok på 125 sider og: les videre....
Knut Godø sin omtale i Harstad Tidende kan du se: i HT 7/9-22.Rapport fra høstturen


Harstad historielag la høstturen til Tjeldøya sin vestre side i år. Det ble besøk på Stokke, Hov, Sand, Tjeldnes og Kjerstad.
Les videre....
Kongens fortjenestemedalje til Vidkunn Eidnes


18. august fikk Harstad historielag sitt æresmedlem, Vidkunn Eidnes, tildelt Kongens fortjenestemedlaje for sin store insats i frivillighetsarbeid.
Les mer .....


Harstad august 1945


Flere franske krigsfanger kom til Harstad 7.august 1945 og ble innkvartert på en militær forlegning på Stangnes. En av dem kjøpte seg ei notisbok på Harstad bokhandel på en av turene til byen. Dermed begynte han å skrive ned sine memoarer fra 2. verdenskrig.
Den franske soldaten var André Roger Arthur Ducrocq. Les videre....
Saga- seminaret


Saga-seminaret i april ble meget vellykket. Rundt 50 deltok fra nærmere 15 lokallag fra nordre Nordland og Troms. Tilbakemeldingene vi har fått, har uten unntak vært positive. Harstad historielag har sendt følgende takkebrev til deltagerlagene der det kommer frem hvordan Harstad historielag vil følge opp dette saga-seminaret.

Programmet.


Tips til litteratur å lese på forhånd, samt ideer til problemstillinger på seminaret.
Årsmøte ble avholdt den 17.mars 2022


Sakslista vil være vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet var det foredrag av Alf Ragnar Nielssen med tema om "Samene i Lofoten i jernalderen og middelalderen".

Innledninga bygger på hans siste bok: "Samisk fortid i Lofoten".Dette foredraget vil og være opptakten til Sagaseminaret vi skal ha i april. Se lengre nede.
Saksliste for årsmøtet og årsberetninga for 2021 kan du laste ned her.


Medlemsmøte


Torsdag 20. januar blir det foredrag av Jan P.Pettersen om hans siste bok; NARVIK 1940.

Møtet er på Sør-Troms museum og begynner kl. 19:00. Omtale av boka og forfatteren.
ÅrboklanseringTirsdag 23. november fikk vi endelig Årboka 2021 for lansering. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø presenterte innholdet i boka. Et av temaene i årboka var om bygdeborgen "Slottet" som Tore Einar Johansen kåserte om.


MedlemsmøteTorsdag 30. september ble det avholdt medlemsmøte på Trondenes. Jens Holmboe kåserte om Holmboe-slekta. Einar Lockert har laget dette referatet fra medlemsmøtet.


ByvandringLørdag 18. september tok Peter Midbøe folk med seg på byvandring for å vise hvor steinbruddene var og hvor de ble brukt til lokale byggverk. På bildet ser vi Saxegaard sin balansetralle for å flytte store steinblokker til kaier og murer. Peter har kjennskap til byens geologi og kan forklare hvor de hentet stein og hva de brukte den til.
Einar Lockert har laget et kort referat fra byvandringa.


Saga-seminarBjarkøy og Harstad historielag har skrevet brev til 20 historielag i vår region og invitert til Saga-seminar. Du kan lese brevet her.
Vi ønsker å få frem de mange spor av vikingene i vår region, derfor oppfordrer vi historielagene til å komme med rapporter om våre vikinger fra egne nærområder.
Vi planlegger også en befaring på Trondenes og Bjarkøy. Derfor satser vi på å ha seminaret etter påske, men før den travle mai-måneden. Da blir det gjerne 23. og 24. april 2022 som bør settes av til seminaret.


Årsmøte ble avholdt den 27.mai 2021


Referat fra Årsmøtet finner du på her, og årsberetninga kan du laste ned her.


Pressemelding:

Harstad historielag med gave til sykehjemmene


Billedtekst: Leder av historielaget, Einar Lockert, overleverer årbøker til sykehjemmene 2. desember. Her får livsglede-arbeider på Slottet, sykepleier Karen Seppola, gaven.

Harstad historielag ga årbøkene som er utgitt de ti siste årene, i gave til sykehjemmene Kveldsol, Stangnes, Slottet, Heggen, Bergseng og Helsehuset. Historielaget er stolt over Årbokproduksjonen og syns de bør kunne gjøre bedre nytte for seg på sykehjemmene enn på et lager. Bøkene utgjør mer enn 1000 sider om Harstad sin historie. Årbøkene er vår felles hukommelse og kan være til nytte og hygge for beboerne.
Det var både glede å se og takk å få for gaven som ble overrekt. Historielaget tenker seg at denne gaven kan bli et lite bidrag til sykehjemmenes mål om å bli livsgledehjem.

Det er komplekse forhold og sammenhenger som påvirker vår historie. At vi får mange forskjellige bidrag fra folk til å nedtegne vår egen historie, er med på å berike vår forståelse av hva som har skjedd. Harstad historielag har som målsetting å motivere mange lekfolk til å beskrive historiske fremstillinger. Årbøkene er med på å stimulere til aktivitet og interesse for historie. Det beriker lokalsamfunnet.
Overlevering på Stangnes sykehjem


Oversikt over de 10 siste Årbøkene, kan køpes av historielaget, se annonse side 24 i årets Årbok


Årboklansering

Torsdag 5. november skulle vi ha medlemsmøte for å presentere Årboka, men det møtet måtte utgå pga smittesituasjonen i Harstad og myndighetenes siste anbefalinger. I stedte la redaktør Bjørn Hall-Hofsø frem Årboka på nettet. Presentasjonen ble streamet og sendt live. Du kan her lese om presentasjonen og redaktørens manus.Vi arbeider med å dele ut Årboka til medlemmene som vil få den i postkassen sin.MedlemsbrevLeder av Harstad historielag har skrevet medlemsbrev angående arbeidet vårt nå i mai 2020.Du kan lese brevet her.Appell fra redaktøren for Årboka:


skriv artikler til Årbok for Harstad 2020
Medlemsbrev

Dette er første medlemsbrev i disse koronatider der vi ikke kan møtes eller gjennomføre våre planer.


Vårmøtet Harstad historielag - utsatt

75 år siden krigen

Finnmarkskontoret i Harstad

Anders Ole Hauglid foreleser


Finnmarkskontoret som ble etablert i Harstad, hadde som opppgave å lede gjenreisninga av Nord-Troms og Finnmark etter krigen. Hvilke situasjon sto kontoret ovenfor i 1945? Om møtet.

Årsmøtet 2020

var på torsdag den 20.februar på Trondenes.


Beretning og protokoll finner du i mappa til venstre som heter "Kontakt". Innkallinga m.m. er her. Det møtte ca 50 medlemmer på Årsmøtet som ble raskt og effektivt avviklet. Valgene ser du i mappa "Styret".

Etter Årsmøtet fikk vi foredrag om

Harstads eldste bedrift - en 150 års bedriftshistorie

Om forfatteren ibo (Leif Arne Heløe) kan du lese på baksida av boka. Og innholdslista for Årbok 2019 finner du her. Harstad historielag håper at både Særhefte nr. 5 (Harstadfolk) og Årboka 2019 vil gi folk gode mimrestunder over Harstad sin historie. Så håper vi også at bøkene vil stimulere flere til å bidra med både bilder og minner. Slike bidrag er med på å fylle vår felles forståelse og identitet til Harstad. Vidkunn Eidnes har skrevet en anmeldelse av boka til Heløe.Novembermøtet
Årboka 2019 ble lansert på møte 7. november på Trondenes historiske senter


Med Årboka følger det mange interessante artikler. Redaktør Bjørn Hall-Hofsø presenterte først innholdet i Årboka. Deretter ble det foredrag om Thoralf Sørum. Han malte mange detaljerte bilder fra Harstad, bl.a dette fra Mathissen Mek Verksted i 1959. Den anonyme maleren Sørum hadde egen utstilling med mer enn 50 motiver fra vårt område. Men hvem var han? Far hans kom fra Gryllefjord, vokste opp i Trondheim og kom til Harstadbotn på slutten av 50-tallet. Det er mange bilder etter ham her i Harstad. Frode Bygdnes vil foredra om sitt møte med kunsten til Sørum.
BoklanseringLeif Arne Heløe trollbandt en fullsatt møtesal på Sør-Troms museum under boklanseringa av "Harstadfolk i gode og onde dager".
Harstad historielag lanserte nytt særhefte, nr. 5, som er en samling av Heløe sine artikler fra årbøker. I tillegg er noen nye artikler. På Trondenes fikk vi en glimrende muntlig fremstilling om Harstad sin historie og var en opplevelse i seg selv. Her var mange vittigehter, særlig om Harstad og Tromsø. Det var en fornøyelse å høre forfatteren sjøl.
Boka kan nå fås kjøpt for kr. 250,- hos bokhandlerne i byen.
Hurtigrutene under krigen


Boklansering av "Farlig farvann".
Det er siste bok fra Alf R. Jacobsen. Forfatteren kommer til Harstad bibliotek

torsdag 12. september 2019 kl. 18:00

Her er plakat og pressemeldingVårturen


Vårturen til Harstad historielag gikk i år til Bjarkøy og Sandsøy med Rutebilhistorisk forening sin buss. Referat fra turen:herVårmøtet

Torsdag 25.april kl. 19:00 Sør-Troms museum
Maritim kulturbevaring

MF Grytøy

Styreleder venneforeninga for Grytøy fergeselskap, Dagfinn Gjertsen, vil orientere om restaureringsarbeidet med motorfergen Grytøy. Se venneforeningas egen hjemmeside her.Årsmøtet ble avholdt torsdag den 21. februar 2019 på Trondenes historiske senter. Protokoll fra Årsmøtet. Etter årsmøtet fikk vi foredrag om:


KULTURPLAN og KULTURMINNEPLAN for HARSTAD

Da Harstad historielag så Riksantikvaren sin kommunerangering om kulturminnearbeidet i Harstad, reagerte vi. I 2017 fikk Harstad kun 3 poeng av 9. Tromsø fikk 6 og Bodø fikk 7. På styremøte i mai 2017 etterlyste vi og utfordra Harstad kommune til å sette i gang arbeidet med kulturminneplan. Vi kontaktet ordfører, rådmann og alle partiene. Høsten 2017 vedtok kommunestyret å sette i gang med disse planene. En kulturby må ha plan både for kulturen og for kulturminnene.
Kulturplanen vil bli ferdigbehandlet til høsten, men Kulturminneplanen er enda i innsamlingsfasen. Målet er at den skal være ferdig 2020 slik Riksantikvaren krever.
Fra kommunen har Harstad historielag fått Gunn-Ellen Rye Krøtø til å fortelle om Kulturplanen som er snart ferdig, og Ranveig Kildal Ramtvedt til å berette om innsamlingsfasen for Kulturminneplanen for Harstad. For at Harstad historielag skal kunne komme med innspill, må vi vite hva det planlegges og hva kommunen prioriterer. Vi vil få orientering både om innhold og om framdrift. Harstad historielag er nå i dialog med kommunen for å ta vare på vår kultur.BOK-MØTET

Årboka 2018 lanseres på møte 8. november på Trondenes Historiske Senter kl. 19.00

Med Årboka følger det mange interessante artikler. I år løfter vi frem artikkelen om Regine Normann, den første kvinnelige forfatteren i nord. Artikkelen er skrevet av Sigri Skjegstad Lockert. Hun vil holde et foredrag om «Regine og havfolket». Regine sine eventyrfigurer er bl.a. marmælen som betyr havmannen. Hennes eventyrfortellinger er kanskje de mest kjente, utgitt under navnet Ringelihorn. Disse nordnorske eventyrene må vi ta vare på og formidle.
Serine Regine Normann ble født i Vesterålen, men som 5-åring ble hun satt bort til slektninger utenfor Harstad. Det var i Breivika, og her gikk hun 3 år på skole før hun flyttet til onkelen Nikolai Lockert.
Hennes forfatterskap begynte i det skjulte. Hun gjemte manuset i ei hule i fjellet som i dag har fått navn etter henne – SINAHULA. I dag er den blitt et kulturminne i Vesterålen.
En kan lese mer om Regine Normann på wikipedia og på stiftelsen Regine

Redaktør Bjørn Hall-Hofsø vil legge frem Årboka i sin helhet og presentere flere artikler. Etter møtet vil medlemmene få hver sin bok. Møt opp.

Septembermøtet

27. sept. kl. 19.00 på Sør-Troms Museum, TrondenesForfatteren av boka KAMPEN om HISTORIEN, Jan Petter Pettersen kommer til Harstad historielag og beretter om mytene, sannheten og fortielser i ettertid om Narvikfelttoget 1940. Pettersen har satt skarpere lys på begivenhetene om kampene ved Narvik våren 1940. De norske styrkene kjempet en innbitt kamp under ledelse av Carl Gustav Fleischer. 1000-vis av mennesker mistet livet og tyskerne ble påført sitt første nederlag under 2. verdenskrig. I ettertid har det og blitt ført en kamp om historia. Generalen ble offer for en bitter maktkamp med så vel militære som sivile overordnede. Og fikk f.eks. Trondenesbataljonen den æra de skulle ha, eller kom de i skyggen av andre bataljoner? Forfatteren har leitet frem nye opplysninger og utfordrer den offisielle historia om Narvik 1940. ForfatterJan P. Pettersens siste leserinnlegg om Narvikfelttoget kan du se her. Og du kan lese Gunnar Reppen sin bokanmeldelse .

MedlemsbrevMuntlig historie - SeminarTorsdag 6. september kl. 10:15-17:15 på Trondenes.


Memoar - norsk organisasjon for muntlig historie - reiser rundt i landet for å fremme interessen for og samarbeid om muntlige historier og minneinnsamling. Prosjektet er et samarbeid mellom Memoar, Landslaget for lokalhistorie, Norsk etnologisk gransking og Folkeminnesamlinga. Sør-Troms Museum er vertskap for kurset.
På dagskurset vil vi lære om intervjuopptak, dokumentasjon, bevaring og bruk. Kurset passer både for profesjonelle og frivillige historikere. Les mer om kurset her .Til toppen av sida.
/html>